Dökümcü Belgelendirme Programı R00

Programın Amacı

Bu program mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için; adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ölçmek adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Programın Adı

13UY0173-4 Dökümcü

Programın Amacı

Dökümcü, uygun metal ve alaşımlarını hazırlayarak ergiten ve çeşitli kalıplara dökme işlemini gerçekleştiren kişidir. Bu yeterlilik, adayların ve çalışanların Dökümcü (Seviye 4) mesleğindeki niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yeterlilik, aynı zamanda eğitimsistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin nüfus cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)

  • 2 (İki) Fotoğraf (Vesikalık-son 6 ayda çektirilmiş olmalı)

  • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

  • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No, Ad-Soyadı, ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, T.C. Kimlik No. olması zorunludur.

Online Başvuru

Başvuru formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede dönüş sağlayacağız.

Certifications

×