HAKKIMIZDA

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini temel alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. BİCERT Uluslararası Eğitim Belgelendirme, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

Kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Kalite Yönetimi anlayışına uygun bir yönetim sistemi temel alınarak TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun Kalite El Kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır.

BİCERT Uluslararası Eğitim Belgelendirme faaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir.

BİCERT Uluslararası Eğitim Belgelendirme, faaliyetlerini “Sürekli İyileştirme” yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer odalar dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir.

BİCERT Uluslararası Eğitim Belgelendirme hizmet yaşamı boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi öğrencileri ve başvuranları ile paylaşmanın heyecanını duymaktadır.

Certifications

×