ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ

Bicert MYBM olarak ;

 • Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; Herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde tarafsızlığının korunacağını,
 • Kendi çalışanlarına, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranılacağını,
 • Belge ile ilgili tüm kararların bu şekilde alınacağını, çelişkili durumunda gerekli önlemlerin alınacağını,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyacağını ve tüm bunlar için gerekli önlemlerin alınacağını,
 • Belgelendirme gerçekleştirdiği belgelendirme hizmetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışılacağını,
 • Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden vereceğini,
 • Belgelendirme başvurularının alınması esnasında, herhangi bir menfaat çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu ise belgelendirme hizmeti verilmeyeceğini,
 • Belgelendirme işlemi için hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunulmayacağını,
 • Yürüttüğü belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyeceğini ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemlerin alındığını,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı önlemlerin alındığını,
 • Şikayet ve itirazları gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alındığını,
 • Belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişi, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını,

     beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                                          

×