Bicert Kalite Politikası

Çalışanlarımızın ortak katılımı ve çabaları ile toplam kalite ve sürekli gelişme anlayışı içinde; sektördeki tecrübemizi, uzman kadromuzu ve eğitim alt yapımızı başvuran memnuniyetine dönüştürerek elde ettiğimiz saygınlığı ve güveni korumak, standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde başvuranlarımızın beklentileri doğrultusunda hizmet sunarak, başvuranlarımıza rekabet avantajı sağlamak politikamızdır.

Politikamız; belgelendirme faaliyetlerimizin her aşamasında, insan sağlığını, iş güvenliğini ve çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit edip personelimizin ve diğer insanların sağlığını ve refahını korumaya yönelik gerekli önlemleri almak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bu bağlamda;

  • BİCERT U.E.B. olarak verdiğimiz tüm hizmetleri; başvuranlarımızın taleplerini memnuniyete dönüştüren başvuran odaklı bir çalışma sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerimizi; akreditasyon kapsamımızda yer alan MYK Ulusal yeterliliklerine göre, uygun metot ve eğitimli uzman personelimiz ile yasalar ve etik değerlere bağlı kalarak gerçekleştirmek,
  •  İlgili tarafların tüm haklarını koruyarak, adil, tarafsız ve bağımsız bir yönetim anlayışı ile çalışmayı, dürüstlük ve gizlilik ilkemizden ödün vermemek,
  •  Prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve hizmet alanımız ile ilgili gelişmeleri ve teknolojiyi takip ederek, her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarımızı sürdürmek,
  •  Bu hizmetlerimizi sağlarken de ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri kaynağında azaltmayı, çalışma ortamımızı tüm paydaşlarımız için güvenli hale getirmek,
  • ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 17024 standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulayarak, hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek.
×