MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini temel alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır. BİCERT Uluslararası Eğitim Belgelendirme, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir.

Kurulan sınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Kalite Yönetimi anlayışına uygun bir yönetim sistemi temel alınarak TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun Kalite El Kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır.

Certifications

×