İş Güvenliği Taahhütnamesi

  • Sınav esnasında alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım. Talimat ve ikaz levhalarının yerlerini değiştirmeyeceğim.

  • Sınavın iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları gördüm ve okudum, bu levhalardaki ikazları daima dikkate alacağım. Güvenlik önlemi almadan hiçbir işe girişmeyeceğim, güvensiz ve tehlikeli davranışlarda bulunmayacağım.

  • Sınav Görevlilerinin verdiği İş Güvenliğine ait sözlü talimatları sınav alanlarında bulunan yazılı talimatları da harfiyen ve aksamadan yerine getireceğim, getirteceğim.

  • Kablo ve elektrik aksamına dokunmayacağım. Arızayı sınav görevlisine bildireceğim.

  • Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Çalışmama engel güvensiz ortamlarda yetkiliye haber vererek giderilmesini sağlayacağım. İnşaatta, makinelerde, tesisatta, alet ve edevatta göreceğim noksan, kusurlu ve tehlikeli durumları sınav görevlisine bildireceğim, onarılmayanı kullanmayacağım.

  • El aletlerini ve bilumum araç ve gereci yalnız yapımına özgü durumlarda kullanacağım. Sınav bitiminde çalışır halde elektrikli alet ve makine bırakmayacağım.

  • Sınav alanında ve çalışma alanımdan izinsiz ayrılmayacağım.

  • Sınav esnasında kavga etmeyeceğim ve huzursuzluk çıkarmayacağım.

  • Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, sınavım ile ilgili hususlarda bunların yaşanması durumunda sınav görevlilerine bildireceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.
  • İş bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.
×