İtiraz ve Şikâyetler

ALEM BELGELENDİRME’nin personel belgelendirme süreçlerinde başvuru yapmak isteyen adayın, başvuru sahibinin ve belgelendirilmiş kişinin ilgili süreçlerinde özel ve tüzel kişilerin itiraz ve şikâyetlerinin olması halinde, Müşteri Şikâyet Formunu doldurarak bize göndermeleri gerekmektedir.

Belgelendirme sürecine ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonucunun web sitesinde yayınlanmasını takiben 15 (On beş) iş günü içerisinde yapılmalı, 15 (On beş) günden sonra yapılan itirazlar kabul edilmemektedir.

Söz konusu şikâyet, Kalite ve İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Gereğini ilgili personel yerine getirir. İtiraz sahibine 30 (Otuz) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

Müşteri Şikâyeti Formu

Müşteri Memnuniyet Anketi

Certifications

×